Tietosuojaseloste
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1. Rekisterinpitäjä

Jokitähkä avoin yhtiö/Rauhanlaakson majoituspalvelut
Kivirannantie 2
29900 Merikarvia
+358 (0)400 318 398
info@rauhanlaakso.fi
2010191-7

Ehdot

Osapuolet

Omistaja/myyjä/varaustenhallinta

Jokitähkä avoin yhtiö/Rauhanlaakson majoituspalvelut
Kivirannantie 2
29900 Merikarvia
+358 (0)400 318 398
info@rauhanlaakso.fi
2010191-7

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Rauhanlaakson majoituspalvelut Internet-palveluissa.

 

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".
Majoitusvuorokausi mökeissä ja huoneissa alkaa kello 14.00 ja päättyy kello 12.00. (Laivamäenranta alkaa kello 15:00 ja päättyy kello 12:00)

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Rauhanlaakson majoituspalvelut ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Rauhanlaaksoon tilanteen korjaamiseksi.
 • Rauhanlaakson majoituspalvelut ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Rauhanlaakson majoituspalvelut on saanut tiedon peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Alle viikon varaukset, mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 7 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 20€ (sis. alv. 24%).
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, mutta vähintään 2 vrk, peritään 50% kohteen vuokrahinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 2 vrk, peritään koko vuokrahinta.
 • Viikon varaukset, mikäli asiakas peruuttaa varauksensa
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään 10% vuokrahinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on 7vrk, peritään 50% vuokrahinnasta
  • tämän jälkeen vuokramaksu peritään kokonaisuudessaan

 Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Rauhanlaakson majoituspalvelut irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Maksuvahvistuksessa asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta ja sen noudosta.
 • Asiakas palauttaa kohteen avaimet saamiensa ohjeiden mukaan. Oletuksena avain palautetaan vastaanoton avaintenpalautuslaatikkoon.
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 100 euroa.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.
 • Mökkeillä asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.
 • Mökkien siivouksen voi tilata lisäpalveluna 50-150€ riippuen kohteesta
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoamatta, laskuttaa Rauhanlaakson majoituspalvelut kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti kuitenkin vähintään 100-200 euroa.
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet
  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä kansallispuistonalueella.
  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.
  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen.
  • Lemmikkieläinten salliminen majoituskohteisiin on merkitty aina erikseen. 
  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Rauhanlaakson majoituspalveluille vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Rauhanlaakson majoituspalvelut ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
 • Rauhanlaakson majoituspalvelut pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja Rauhanlaakson majoituspalvelut eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Maksuehdot

 • Rauhanlaakson majoituspalvelut soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Rauhanlaakson majoituspalvelut ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen Rauhanlaakson majoituspalvelut laskulla (Yrityksille ja yhteisöille)
  • Lasku on vain yritysten ja yhteisöjen käyttöön.
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä
  • Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus poistuu ja kohde palautuu takaisin kauppaan.
 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Maksukaista (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Maksukaista / Paybyway Oy. Maksukaista välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

 

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Rauhanlaakson majoituspalvelut on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Luotu: 09.10.2019